De SchatgraafDe naam van onze school heeft een bijzondere betekenis. De Schat staat voor het ontdekken van de rijkdom aan kwaliteiten en talenten die eenieder in zich heeft. Graaf betekent waterloop, de ‘stroom’ waarlangs een brede ontwikkeling kan verlopen. Het team zorgt ervoor dat de school een plek is waar ieder kind zich veilig voelt en waar je jezelf mag zijn. Waar kinderen samenwerken en leren en zich ontwikkelen en groeien op een eigen unieke manier.

Ieder kind kan en wil leren. We hebben hoge verwachtingen van kinderen. Wij zien ouders als educatief partner. Door de betrokkenheid en afstemming met ouders vergroten we de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen. Op De Schatgraaf creëren wij een rijke leeromgeving waarin ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen op cognitief, creatief, motorisch en sociaal emotioneel gebied.

In ons onderwijs houden we rekening met de basisbehoeften van kinderen; competentie, relatie en autonomie. De talenten en mogelijkheden van ieder kind zijn uitgangspunt waarmee wij naar verschillen kijken en de ontwikkeling van kinderen begeleiden, zodat zij optimaal voorbereid worden op hun rol in de samenleving.

We vinden het belangrijk dat kinderen, met plezier, samen werken en samen leren. Wij maken daarom gebruik van Coöperatief Leren. Door samen te werken als klas, als team en met je maatje creëren wij een optimaal klimaat om tot leren te komen. Door middel van Kanjertraining besteden wij aandacht aan de sociaal emotionele vaardigheden van kinderen, groepsdynamiek en probleemoplossend gedrag.

 


Locatie

Meikers 3, MFC de Salamander

026-3891008

www.deschatgraaf.nl

info@schatgraaf.nl

Wijkagenda

Bekijk de volledige wijkagenda


Wijkvereniging

Wijkvereniging inSchuytgraaf wil het leefplezier en het onderlinge sociale contact in de wijk bevorderen.

Lid worden

Meer informatie

Wijkbudget

Vraag het bewonersbudget Schuytgraaf aan via het formulier.

Aanvragen