Adverteren

fullsizerenderAdverteren in Vierkrant inSchuytgraaf is een goede manier om uw bedrijf te promoten in de wijk Schuytgraaf. Vierkrant Schuytgraaf wordt verspreid in een oplage van 4.500 stuks en verschijnt zes keer per jaar. De verspreiding vindt huis-aan-huis plaats op alle 4.300 adressen in Schuytgraaf. Daarnaast verspreiden we de Vierkrant onder lokale makelaars, het Informatiecentrum Schuytgraaf  en de lokale politiek om op die manier ook toekomstige bewoners te bereiken.

Er zijn twee mogelijkheden tot adverteren in de Vierkrant inSchuytgraaf. Je kan een advertentie plaatsen, waarbij verschillende formaten mogelijk zijn, maar je kan ook een advertorial insturen.

Advertenties

Advertenties dienen aan de volgende criteria te voldoen:
– Bestanden aanleveren op het juiste formaat zonder afloop, zonder snijtekens
– Advertenties kunnen aangeleverd worden als:
• Certified PDF
• Hoge resolutie (300 dpi) JPG, TIFF of PSD
• Illustrator EPS
– Al het beeldmateriaal dient een minimale resolutie te hebben van 300 dpi

 Voor vragen en het aanleveren van advertenties kun je een e-mail sturen naar adverteren@inSchuytgraaf.nl

Advertorials

Een advertorial is een aantrekkelijk alternatief voor een advertentie omdat de doelgroep op een andere manier benaderd wordt. Je kan denken aan een artikel voorzien van een foto, je logo en wellicht een prijslijst of de openingstijden van je bedrijf. Om de originaliteit van de advertorials te behouden, is een herplaatsing niet mogelijk.

Wat past er op zo’n pagina?

Vierkrant inSchuytgraaf kent een zetspiegel van 185 (br) bij 190 (h). Er passen ongeveer 220 woorden op een halve pagina, op een hele pagina 420 woorden. Per logo en/of foto dien je 40-50 woorden in mindering te brengen. Houd hier rekening mee bij het aanleveren van het materiaal.

Hoe aan te leveren?

Platte tekst: In een Word- of PDF-bestand. In de tekst dient (op de juiste plaats) aangegeven te worden welke foto’s of andere illustraties er geplaatst moeten worden door middel van een verwijzing naar de bestandsnaam.

Foto’s/illustratie: Altijd als los JPG bestand meesturen in een zo hoog mogelijke resolutie!

Wijkagenda

Bekijk de volledige wijkagenda


Wijkvereniging

Wijkvereniging inSchuytgraaf wil het leefplezier en het onderlinge sociale contact in de wijk bevorderen.

Lid worden

Meer informatie

Wijkbudget

Vraag het bewonersbudget Schuytgraaf aan via het formulier.

Aanvragen