Wijkbudget

Onderstaand tref je het formulier aan waarmee je een aanvraag kan doen op een bijdrage uit het bewonersbudget Schuytgraaf. Heb je vragen over onderstaand formulier? Stuur dan een e-mail naar de Werkgroep Wijkbudget via wijkbudget@inSchuytgraaf.nl.

  Voeg hier de begroting toe. In de begroting moet gespecificeerd zijn wat de verwachte uitgaven zijn. Tevens dient gespecificeerd te zijn welke inkomsten (van deelnemers, sponsors/fondsen, overige inkomsten) verwacht zijn, en welk deel aan Werkgroep Wijkbudget gevraagd worden.
  Toegestaande bestandstypen zijn: .xls, .xlsx, .doc, .docx, .pdf
  Maximale bestandsgrootte: 3 MB


  Algemene voorwaarden bij het “Aanvraagformulier Bewonersbudget Schuytgraaf”:

  • De aanvraag wordt gedaan door een persoon of organisatie;
  • Bij verzenden van de aanvraag stelt de aanvrager zichzelf dan wel de organisatie namens wie de aanvrager de aanvraag doet verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan en het eventueel toegekende budget;
  • Indien de aanvraag een voorschot betreft dient uiterlijk 14 kalenderdagen na de activiteit een overzicht van de gedane uitgaven (inclusief facturen) te worden aangeleverd aan de Werkgroep Wijkbudget;
  • Indien dit overzicht niet wordt aangeleverd, behoudt de Werkgroep Wijkbudget zich het recht voor om het toegekende budget terug te vorderen;
  • Uiterlijk 21 kalenderdagen na de activiteit dient een verslag van de gehouden activiteit te worden aangeleverd bij Werkgroep Wijkbudget. Dit verslag zal mogelijk gebruikt worden als kopij voor de Wijkkrant Vierkrant inSchuytgraaf. Het gevraagde verslag dient inzicht te geven in de bereikte doelgroep, resultaten en effecten;
  • De activiteit moet meerwaarde hebben voor Schuytgraaf en moet betrekking hebben op meerdere buurten;
  • De activiteit moet toegankelijk zijn voor de doelgroep(en) uit geheel Schuytgraaf;
  • Er wordt samenwerking gezocht met partners uit de wijk;
  • Voor de financiering wordt uitgegaan van co-financiering; Werkgroep Wijkbudget kan maximaal 75% van de kosten bijdragen;
  • Personeelskosten worden niet vergoed.

   

  Wijkagenda

  Bekijk de volledige wijkagenda


  Wijkvereniging

  Wijkvereniging inSchuytgraaf wil het leefplezier en het onderlinge sociale contact in de wijk bevorderen.

  Lid worden

  Meer informatie

  Wijkbudget

  Vraag het bewonersbudget Schuytgraaf aan via het formulier.

  Aanvragen