Van boerenland tot woonwijk – Waarom Schuytgraaf hier gebouwd is

24 april 2014


Het is 1991, Arnhem bouwt volop in Arnhem-Zuid aan de nieuwe wijk Rijkerswoerd. Ten westen van de spoorlijn Arnhem-Nijmegen ligt een prachtig boerenland met zegen en sloten, laanbeplanting, bosschages en boerenerven. Het landschap wordt gekenmerkt door een ingewikkeld verkavelingspatroon met in het noorden een strokenverkaveling en in het zuiden een blokachtige verkaveling. Daartussenin liggen de kavels diagonaal, waarschijnlijk veroorzaakt door de ligging van een oude stroomgeul.

De rijksoverheid geeft het Knooppunt Arnhem-Nijmegen een aanzienlijke woningbouwtaakstelling vanuit de VINEX (Vierde Nota Ruimtelijke Ordening-Extra) en deze opgave wordt in 1993 uitgewerkt in een visie waar in dit prachtige
gebied ten westen van de spoorlijn een nieuwe woonwijk wordt geprojecteerd, Driel-Oost. Deze locatie is overigens afgewogen tegen een locatie tussen Westervoort en Duiven in, maar Driel-Oost bleek beter te passen in de doelstelling
van de regio.

In de toekomst moeten in driel-oost 2.200 woningen en een grote hoeveelheid kantoren verrijzen. De plannen op deze locatie zijn belangrijk voor Arnhem omdat hierdoor voldoende draagvlak ontstaat voor de opening van het
nieuwe station Arnhem-Zuid.

Het gebied is echter nog deels van de gemeente Heteren en deels van de gemeente Elst en dus is een grenscorrectie noodzakelijk. In goed overleg is de grenscorrectie op 1 januari 1995 een feit en kan Arnhem starten met de planontwikkeling.

Maar ook een ander prachtig gebied in Arnhem Zuid is dan nog aangewezen als toekomstige woonwijk: stadsblokken/Meinerswijk waar 2.000 woningen gebouwd moeten worden. Later dat jaar (1995) krijgen we in Nederland te maken met hoog water. De uiterwaarden staan blank en de dijken in het rivierenland lijken onvoldoende. Er is een reƫle dreiging op dijkdoorbraken en overstromingen van delen van rivierenland. Naar aanleiding daarvan wordt besloten om de woningbouwplannen buitendijks (stadsblokken/Meinerswijk) te schrappen. Om toch te kunnen voldoen aan de woningbouwtaakstelling wordt de opgave voor het gebied driel-oost aanzienlijk vergroot (tot 6.500 woningen) en ontstaan daarmee de plannen voor het nieuwe Arnhemse stadsdeel schuytgraaf zoals dat nu nog in ontwikkeling is.

Wijkagenda

Bekijk de volledige wijkagenda


Wijkvereniging

Wijkvereniging inSchuytgraaf wil het leefplezier en het onderlinge sociale contact in de wijk bevorderen.

Lid worden

Meer informatie

Wijkbudget

Vraag het bewonersbudget Schuytgraaf aan via het formulier.

Aanvragen