Ruimtelijke Inrichting

juli 2014-8

Onveilige oversteekplaats? Geen speeltuin in de buurt? Bushalte op de verkeerde plek? Een groepje buurtbewoners wil zaken die te maken hebben met de inrichting van bestaande én nieuwe buurten beter op de agenda van de gemeente krijgen. Met de werkgroep “Ruimtelijke Inrichting” willen zij gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeente. De werkgroep is daarmee het logische vervolg op de oude werkgroep Planstructuur welke zich voornamelijk met de nog te bouwen buurten bezig hield.
Waar nodig zal de werkgroep samenwerken met de wijkvereniging Schuytgraaf, met de werkgroep Natuur en Milieu en het gemeentelijk team Leefomgeving Schuytgraaf. De werkgroep roept buurtbewoners op om structurele problemen te melden via ruimtelijkeinrichting@InSchuytgraaf.nl. (Let op: dit is geen vervanger van fixi.nl! Fixi.nl is het platform waarbij je als inwoner een melding kunt maken over zeer uiteenlopende zaken als overlast, vervuiling, defecten aan straatmeubilair etc)
De werkgroep is nog klein en kan wel wat versterking gebruiken. Zin om mee te doen? Meld je dan aan via ruimtelijkeinrichting@inSchuytgraaf.nl. Ook voor vragen kun je daar terecht.
Wijkagenda

Bekijk de volledige wijkagenda


Wijkvereniging

Wijkvereniging inSchuytgraaf wil het leefplezier en het onderlinge sociale contact in de wijk bevorderen.

Lid worden

Meer informatie

Wijkbudget

Vraag het bewonersbudget Schuytgraaf aan via het formulier.

Aanvragen