Volwassenen gezocht voor ontwikkeling van het multifunctioneel sportveld

23 december 2021Team Leefomgeving Schuytgraaf, Sportbedrijf Arnhem en Bewonersbedrijf Arnhem en Bewonersondersteuning Rijnstad zijn de bewoners Schuytgraaf dankbaar. Met name diegenen die de enquête over het ontwikkelen van het sport- en spelveld (multifunctioneel sportveld) hebben ingevuld. Velen van hen gaven aan mee te willen denken over het vervolg. De organisatoren van het proces zijn daar erg blij mee. Zo kan de inrichting van het veld zo goed mogelijk aangesloten worden op een brede behoefte uit de wijk.

Klankbordgroep

Uit de inwoners die gereageerd hebben willen de organisatoren een klankbordgroep samenstellen. Deze groep kan aan de hand van schetsontwerpen meedenken over de invulling van het spel- en sportveld. Daarnaast kan ze adviseren vanuit de gebruikerskant. Naast inwoners schuiven ook een aantal andere betrokkenen aan. Deze klankbordgroep komt één keer samen op vrijdag 28 januari 2022 van 15.00 tot 16.30 uur in MFC De Omnibus.

Samenstelling van de groep

De samenstelling van de klankbordgroep behoort zo breed mogelijk te zijn. Daarmee vertegenwoordigt het ook een breed deel van de belanghebbenden. Daarom wordt gedacht aan de volgende invulling. Om te beginnen een ouder van een kind in de leeftijd van groep drie/vier. Daarnaast ook één met een kind in de leeftijd van groep zeven/acht. En een actieve sportieve senior 55 plus. Ook wordt gedacht aan een actieve sportieve volwassene met een beperking. Eveneens een actieve sportieve volwassene van onbepaalde leeftijd. Daarnaast een aanwonende van het sportveld en een vakleerkracht van jongeren. En tot slot twee afgevaardigden van sportverenigingen.

Passend ontwerp

Om tot een goed passend ontwerp te komen, zijn de wensen en ideeën van inwoners uit de enquête en kaders vanuit de gemeente aangeleverd bij de ontwerper. De ontwerper maakt op basis hiervan een concept schetsontwerp. Vervolgens wordt dit concept schetsontwerp aan de klankbordgroep voorgelegd. Deze toetst het ontwerp en geeft advies over het concept ontwerp, dat wordt aangepast. Zo ontstaat een definitief ontwerp.

Jouw deelname aan de klankbordgroep

Wanneer je deel wilt nemen aan de klankbordgroep reageer dan uiterlijk 10 januari 2022 door naar dit adres een mail te sturen. Specifiek naar opbouwmedewerker bewonersondersteuning in Schuytgraaf van Rijnstad: Hanspaul Maarseveen. Daarbij is het nodig dat je achter de samenstelling van de klankbordgroep staat. En achter de werkwijze van de ontwikkeling van het sport- en spelveld.  Graag aangeven tot welke gebruikersgroep hierboven je behoort. Bij meerdere aanmeldingen vindt een loting plaats. Iedereen wordt op de hoogte gehouden over het vervolg van de samenstelling.

 


Locatie

MFC De Omnibus
Schuytgraaf

0615055962

h.maarseveen@rijnstad.nl


Ander nieuws uit Schuytgraaf

Wijkagenda

Bekijk de volledige wijkagenda


Wijkvereniging

Wijkvereniging inSchuytgraaf wil het leefplezier en het onderlinge sociale contact in de wijk bevorderen.

Lid worden

Meer informatie

Wijkbudget

Vraag het bewonersbudget Schuytgraaf aan via het formulier.

Aanvragen