Verslag van het wijkgesprek Schuytgraaf

1 mei 2013Op 19 maart 2013 organiseerde de gemeente Arnhem het wijkgesprek in Schuytgraaf. Hieronder vind het verslag dat de gemeente heeft gemaakt van deze avond.

Verslag van het wijkgesprek Schuytgraaf, 19 maart 2013 in De Buitenplaats

Een 50-koppig gemêleerd publiek heeft zich verzameld in De Buitenplaats. Het aandeel jongeren is relatief hoog. Verder zijn er vertegenwoordigers van wijkplatform en wijkvereniging aanwezig.

Wijkregisseur Anneke Nijman trapt de avond af.

Vervolgens spreekt Guus van der Willigen namens het wijkplatform. Hij geeft aan dat de wijk een roerige tijd achter de rug heeft, maar dat er gelukkig nu weer veel gebeurt. Veel rommel is opgeruimd, bushokjes zijn geplaatst en er is geasfalteerd. Maar Schuytgraaf is meer dan bouwen, het gaat vanavond over de toekomst van de wijk. Guus benadrukt dat hij blij is met de inbreng van vanavond maar dat de inbreng van bewoners ook na vanavond moet blijven komen. Blijf participeren is zijn boodschap aan de aanwezigen.

Aansluitend is er een welkomstwoord van wijkwethouder Michiel van Wessem. Hij vertelt over de wijkaanpak van de gemeente. Elke wijk krijgt een wijkgesprek. Bedoeld om samen met de wijk een stip op de horizon te zetten. Gemeente wil van bewoners horen wat zij belangrijk vinden voor hun wijk. Het resultaat van een wijkgesprek is nadrukkelijk niet een wensenlijstje dat de gemeente mee naar huis mag nemen straks. We denken vanavond samen na over wat de verantwoordelijkheden van bewoners zijn en waar de gemeente kan ondersteunen. Op basis van dit wijkgesprek wordt voor de wijk een wijkactieplan opgesteld. Daar staat in waar bewoners en gemeente de komende 2 jaar samen aan gaan werken. De ervaring leert dat het prettig werkt als er sprake is van gezamenlijke doelen. Tenslotte onderschrijft de wethouder van harte de boodschap van het wijkplatform: blijf participeren en blijf met de gemeente in gesprek.

Thor Smits, stedenbouwkundige van de gemeente presenteert enkele wetenswaardigheden over het ontstaan en de opbouw van de wijk. Een levendig en interessant verhaal dat de aanwezigen aanspreekt. Aan de hand van foto’s laat Thor zien dat de indeling en bouwstijl van de wijk laat zien uit welke periode de wijk stamt. Halverwege de jaren 60 kwam de Betuwe in beeld als uitbreidingsgebied voor Arnhem. Er was toen al een vlekkenplan voor dit stadsdeel. Eerst zijn echter de andere Zuidwijken gebouwd. In 1990 verscheen de 4e Nota Ruimtelijke ordening. Steden moesten uitbreiden. Dat was de reden om nu dan eens echt over de spoorlijn te kijken. Stedenbouwkundig mocht in die periode eigenlijk alles, als er maar een goed verhaal bij zat. Schuytgraaf kreeg het verhaal mee van een lappendeken: verschillende dorpjes, geplaatst in de Betuwe. Die landschappelijke structuur is nu nog goed te zien. Daarbinnen zie je dus heel verschillende stijlen. In sommige wijken wordt teruggegrepen op oude systemen, bijvoorbeeld vestingstadjes.

Susan ter Bekke, werkzaam op de afdeling onderzoek en statistiek van de gemeente presenteert het wijkprofiel (zie bijlage). Zij vertelt wetenswaardigheidjes over de bevolking van Schuytgraaf. Inmiddels woont 6% van de Arnhemse bevolking in Schuytgraaf. Het centrum van de wijk herbergt (nog) de minste mensen, 643. De meeste mensen wonen in Schuytgraaf Noord, 4457. In Schuytgraaf Zuid wonen 3743 mensen. Het zal niemand verbazen dat er vooral veel gezinnen met jonge kinderen wonen. De mensen in de wijk zijn positief gestemd. De meesten verwachten dat de wijk de komende jaren vooruit zal gaan.

Pauze. Na de pauze gaan de aanwezigen in vier groepen praten over de toekomst van de wijk. De belangrijkste bevindingen vindt u hieronder. Heeft u aanvullingen? Heeft u ideeën? Ga naar www.meedoeninarnhem.nl

Algemeen:

Saamhorigheid in de wijk wordt gewaardeerd. Deze wordt echter niet door iedereen herkend. Wijk ligt mooi en er staan mooie huizen. Er zijn goede openbaar vervoersvoorzieningen. Wel is de afstand tussen Arnhem en Schuytgraaf groot. Bewoners zijn daardoor georiënteerd op Nijmegen en vooral Elst. Er is een mooie grote speelplaats (speelgaard). De openbare ruimte ligt er over het algemeen netjes bij. Het imago van Schuytgraaf mag wel wat beter. Het is immers goed wonen, goede kwaliteit bouw, mooie architectuur, duurzaam, groen, etc.

Wat mist is een echt hart van de wijk. Plekken waar je echt heen kunt gaan, waar mensen elkaar kunnen tegenkomen. Speelplaats, picknickplaats, horecagelegenheid. Overigens is er al wel het een en ander natuurlijk. Het MFC komt er, er komt een volkstuinencomplex, de kunstenaars hebben een plek. Alleen moet het nog gaan leven. Alles wat in de wijk moet gebeuren wordt door professionals gedaan. Hoe krijg ik mijn buren zover dat zij ook iets gaan doen (bij wijze van spreken). Gemeente doet veel, bewoners zijn nu aan zet, gemeente moet hen ondersteunen, bijvoorbeeld bij tijdelijke initiatieven. Dat gebeurt overigens ook al. Sinds de gemeente Schuytgraaf heeft overgenomen is er al veel goeds gebeurd.

De wijk heeft erg veel potentie maar het moet wel gebeuren, dat moeten de bewoners zelf doen. Kansen pakken waar ze zich voordoen. Leuke dingen organiseren en ontmoetingen creëren. Elkaar aanspreken. Bewoners hebben een gemeenschappelijk belang. Ouders zijn weinig thuis.

Sociaal

Er moet bewonersparticipatie zijn in de breedste zin van het woord. Vooral belangrijk om verbindingen te leggen tussen verschillende leeftijdsgroepen en ook mensen met een beperking moeten kunnen integreren. Hoe: activiteiten organiseren om mensen bij elkaar te brengen. Sociale cohesie zou moeten verbeteren. Voor jongeren moet er ook genoeg te doen zijn. Jongerenwerk is voor/van alle bewoners.

Ideeën:

–        Ontmoetingsplek voor 12 +

–        Gebouw in het hart van de wijk zsm afbouwen

–        Samen dingen organiseren

–        Meer mensen moeten lid worden van de wijkvereniging

–        Bestaande activiteiten in de lucht houden (oa talentenfeest)

–        Ontmoetingsplek voor alle leeftijden, mensen verbinden.

–        Mogelijkheid voor ‘rondje’ fietsen. Goed bekend maken zodat mensen elkaar ook hier kunnen ontmoeten.

–        Bewoners moeten goed samenwerken en met elkaar communiceren.

–        In gesprek blijven met de gemeente

–        Activiteiten voor tieners en jongvolwassenen

–        Meer in contact komen met elkaar, in de straat, in de buurt. Elkaar buiten ontmoeten. Picknicktafel, Schuytgraaf zomerspelen, Talentenfeest.

–        Ideeen van jongeren via het wijkplatform realiseren. Bijvoorbeeld plek bij kunstwerkplaats realiseren.

Fysiek

–        Uitnodigende entree van de wijk

–        Gebouw in hart van de wijk zsm afbouwen

–        Horeca bij de plas

–        Verkeersveiligheid vergroten (oversteekplaats bij de Salamander, rotonde bij de sportvelden, Parkeren (veel irritatie over verkeerd geparkeerde auto”s), drempels waar te hard wordt gereden, fietsveiligheid verbeteren, oversteek bij AH is onveilig.

–        Verlichting kan beter op stille plekken waar ’s avonds gefietst wordt (bijvoorbeeld van Campusveste naar het station.

–        Informatievoorziening kan soms beter.

–        Winkelhart afbouwen.

–        Winkels die aansluiten bij behoefte van de wijk: verse producten, drogisterij, cafetaria, andere supermarkt)

–        Zwerfvuil goed opruimen

–        Voorzieningen voor tieners en jong volwassenen

–        Opletten op de gevolgen van bouwverkeer

–        Groen mag in open gebieden meer body krijgen, bijvoorbeeld bij de entree en bij de droge ecozone.

Tot slot:

Wethouder van Wessem vertelt in zijn slotwoord dat hij blij is dat het tijdperk van fysieke klachten over de wijk voorbij lijkt te zijn. Nu is het de kunst op sociaal lekker met elkaar te leven. De uitdaging is om dit te doen in een wijk waar veel hardwerkende tweeverdieners wonen. Wat er de komende tijd moet gebeuren: het fysieke goed op peil houden en de sociale uitdaging aangaan. Een mooie opdracht voor u als bewoners.

Waar nodig en mogelijk ondersteunt de gemeente. In elk geval kunnen we nu aan de slag met het wijkactieplan. Dat is naar verwachting vlak voor de zomer klaar.


Ander nieuws uit Schuytgraaf

Wijkagenda

Bekijk de volledige wijkagenda


Wijkvereniging

Wijkvereniging inSchuytgraaf wil het leefplezier en het onderlinge sociale contact in de wijk bevorderen.

Lid worden

Meer informatie

Wijkbudget

Vraag het bewonersbudget Schuytgraaf aan via het formulier.

Aanvragen