Veel nieuwe plannen voor Schuytgraaf

12 juni 2018Omnibus kon weer rekenen op een volle zaal tijdens de halfjaarlijkse informatieavond van de gemeente Arnhem. Tijdens deze avond informeerde projectleider Kirsten van Reijen de aanwezige bewoners over de recente plannen en laatste ontwikkelingen.

Schuytgraaf centrum

In het centrum van de wijk zijn nog een aantal gronden onbebouwd. Op de locatie naast Rivers International School bouwt Portaal 55 sociale huur appartementen. De bouw hiervan start na de zomer. De impressies van het gebouw (zie foto’s) leverde rumoer op in de zaal.

Zoals eerder bericht, worden tussen het gezondheidscentrum en de Marasingel 100 appartementen gebouwd. De appartementen worden verhuurd in de vrije sector (duurdere huur). Onder het gebouw komt een parkeergarage voor de bewoners waardoor de parkeerdruk op het parkeerterrein van het winkelcentrum niet verder toeneemt. De ontwikkelaar start in oktober met de bouw van dit zes verdiepingen tellende gebouw.

Nieuwe woonvelden

De gemeente is gestart met de voorbereidingen van een aantal nieuwe woonvelden. Veld 2 wordt een veld met een sfeer uit de wederopbouwarchitectuur (jaren 50). De gemeente heeft een stedenbouwkundig ontwerp voor de buurt in concept gereed. Medio 2019 wordt gestart met het bouwrijp maken en in 2020 worden de eerste woningen gebouwd. Aan de zuidrand van het veld, in de bocht van de Minervasingel, zijn de plannen nog niet concreet. Vooralsnog wordt gedacht aan appartementen van 6 lagen.

Voor de velden 6 en 11, daar waar nu de kunstwerkplaats is gelegen, is de gemeente gestart met de eerste voorbereidingen van de plannen. Er is nog geen ontwerp. Op 1 september, wanneer de kunstwerkplaats is vertrokken, wordt gestart met het ophogen en voorbelasten van deze twee nieuwe woonbuurten.

Ook is de gemeente gestart met de ontwikkeling van veld 24. Deze buurt komt ten zuiden van Buurt aan de Weide en krijgt een Scandinavische stijl. In veld 24 moeten circa 180 woningen gebouwd worden.

Basisschool Confetti

Christel Hensema- Verheij, directeur van basisschool Confetti vertelde over de plannen voor de nieuwe school in Buurt aan de Weide. Deze kleinschalige school met dorpskarakter wordt gebouwd naast het eikenlaantje. Tussen de nieuwe school en het tankstation worden nog een dansschool, tandarts, kinderdagopvang en BSO gebouwd. Christel vertelt dat er wordt samengewerkt tussen Confetti en de SKAR. Zowel in het programma als in de architectuur wordt met en op elkaar afgestemd. Het schoolplein wordt groen en na schooltijd opengesteld voor de buurt.

Na de zomer kiest de school een architect. Vervolgens moet in het voorjaar van 2019 gestart worden met de bouw. Het nieuwe gebouw moet in de zomer van 2020 worden opgeleverd.

Volgend jaar verhuizen de kleutergroepen al naar de nieuwe locatie. Er wordt een noodgebouw geplaatst naast de kinderopvang van SKAR. SKAR start mogelijk dit jaar al met de bouw van de kinderdagopvanglocatie.

Ouders van Confetti zijn ook al druk met de plannen voor de nieuwe school. Er is een verkeerswerkgroep gestart om nu al te kijken naar veilige schoolroutes. En een groep ouders is gestart met fondsenwerving voor de inrichting van het schoolplein.

Groen en water

De plannen voor de bouw van appartementen in Leihagen zijn gereed. Aan de zuidzijde van de appartementen komt zoals afgesproken een ontmoetingsplek. De gemeente gaat nog in overleg met de toekomstige bewoners van de appartementen en de huidige bewoners van Leihagen over de invulling hiervan.

Vanuit de gemeente wordt verteld dat er gekeken wordt naar mogelijkheden voor een opstap punt voor kano’s bij de ingang van Park Lingezegen. ‘Het is nu al mogelijk om een rondje Schuytgraaf te kanoën,’ vertelt Frank Willemen van de gemeente. Met dit opstappunt wil de gemeente een verbinding maken via Park Lingezegen met de Linge.

De gemeente gaat deze winter onderhoud uitvoeren in het Centrumbos. Dit bos gelegen naast de buurt Bloesemgaerd is aan onderhoud toe. Er moet gedund worden om zo de bomen meer ruimte te geven om verder te groeien.

Fietsroutes

De lang verwachtte verkeerslichten aan de Marasingel worden deze zomer, nog voor het nieuwe schooljaar, in gebruik genomen. Deze verkeerslichten zijn een langgekoesterde wens van ouders om een veilige fietsoversteek te krijgen richting Omnibus. De gemeente besloot vorig jaar al deze verkeerslichten aan te leggen.

Ook legt de gemeente een nieuw fietspad aan richting Elst. Dit nieuwe fietspad komt ten zuiden van het sportpark en sluit aan op de Grote Molenstraat. Dit najaar legt de gemeente dit nieuwe pad aan.


Ander nieuws uit Schuytgraaf

Wijkagenda

Bekijk de volledige wijkagenda


Wijkvereniging

Wijkvereniging inSchuytgraaf wil het leefplezier en het onderlinge sociale contact in de wijk bevorderen.

Lid worden

Meer informatie

Wijkbudget

Vraag het bewonersbudget Schuytgraaf aan via het formulier.

Aanvragen