toch nog Sinterklazen in Schuytgraaf

1 mei 2013Komst van MFC Schuytgraaf: toch nog Sinterklazen in Schuytgraaf

VVD’er René Westra: “Als de wijk het allemaal prima vindt, wie zijn wij dan om te zeggen dat het een probleem wordt?”

Na tien jaar bakkeleien over ontwerp, locatie en kosten lijkt de komst van het nieuwe Multi Functionele Centrum nu bijna een feit: het college wil nog dit najaar starten met de bouw. Bíjna een feit, want in theorie kan de gemeenteraad nog tegenstemmen. Ontwerp en bijbehorende businesscase liggen nu voor. Na alle kritische uitingen van met name VVD gemeenteraadslid René Westra de afgelopen jaren zijn betrokken partijen er nog niet gerust op.

Ruim een half jaar geleden schreef VVD’er Westra een opiniestuk voor de Gelderlander, ‘Schuytgraaf schiet niets op met Sinterklazen’, waarin hij kritische kanttekeningen plaatste bij de kosten, de rendabiliteit en de logistiek van MFC Schuytgraaf. Hij vond dat andere partijen zich opstelden als Sinterklazen, waarbij hij een vergelijking maakte met andere MFC’s in Arnhem: “MFC Schuytgraaf gaat 27,4 miljoen euro kosten, terwijl andere maximaal 17 miljoen hebben gekost.” Bovendien merkte hij op dat bij andere MFC’s de wijkfunctie niet goed van de grond komt en ze niet rendabel zijn.

“Schuytgraaf vergelijken met andere wijken is niet terecht,” vindt Femke Verbeek, voorzitter van het wijkplatform. “In de andere wijken waren al allerlei voorzieningen voor verenigingen, zoals buurthuizen en cafés. Hier in Schuytgraaf is nog helemaal niks. Het is ontzettend belangrijk én urgent dat er nu eindelijk een ontmoetingsplek gaat komen.”

Marianne Post van de wijkvereniging en de cultuurwerkgroep is het met Verbeek eens: “Schuytgraaf heeft dringend voorzieningen nodig. Ik ben er van overtuigd dat we in goed overleg en met een goede onderlinge samenwerking alleen maar een goed draaiend centrum kunnen neerzetten.”

Begin deze maand stelde Westra weer kritische vragen, nu bij de businesscase van het MFC Schuytgraaf. Hij had graag nog een (goedkoper) plan B gezien in de vorm van losstaande basisscholen en een los sport- en cultuurgebouw op veld 13. Hij vindt het jammer dat het College dit idee niet heeft overgenomen, want “dan viel er nog wat te kiezen”.

Directeur Rien van Ommeren van basisschool Confetti ziet duidelijk een meerwaarde van alles onder een dak bóven losstaande gebouwen: “Duurder of goedkoper? Voor mij staat vooral voorop dat kinderen het beste onderwijs en de beste zorg krijgen. Als je als basisscholen onder een dak zit, kun je veel beter samenwerken. Samenwerken is in het belang van de kinderen. Zo kun je je als school specialiseren, maar hoef je niet alle kennis in huis te hebben. Een MFC sluit ook erg goed aan bij de verplichting van Passend onderwijs, die vanaf augustus 2014 ingaat. Als Confetti, Gazelle en Jongleren hebben wij het principe: alles wat we samen kúnnen doen, dat doen we.”

Van Ommeren geeft toe dat scholen eerst moeten werken aan hun levensvatbaarheid (in Arnhem: min. 156 leerlingen) voordat ze kunnen overgaan tot samenwerken, maar dat speelt bij alle drie de scholen al niet meer. Binnen een half jaar bereiken ze minimaal 200 leerlingen per school. “Daarmee is ruimtegebrek op de Marasingel nú al een feit,” aldus Van Ommeren.

Op de website van de VVD schrijft René Westra vóór een snelle realisatie te zijn van onderwijs-, sport- en cultuurvoorzieningen in Schuytgraaf. Gaat het na 10 jaar dan eindelijk gebeuren?

“Wat de VVD in de Raad zal stemmen? Natuurlijk vinden wij het belangrijk dat de wijk kan beschikken over goede voorzieningen. Het voorliggende voorstel is echter relatief duur en -in het licht van het Passend onderwijs- alweer achterhaald. Het stellen van kritische vragen betekent niet dat we tegen zijn. We hebben als fractie nog niet ons definitieve standpunt bepaald omdat de Raad en het College nog met elkaar in gesprek zijn. Maar tegenstemmen? Dat zie ik ons niet zo snel doen. Mijn verwachting is dat als wij geen dringende signalen ontvangen van onderwijs en sport de Raad het plan gaat overnemen. Als de wijk het allemaal prima vindt, wie zijn wij dan om te zeggen dat het een probleem wordt?”


Ander nieuws uit Schuytgraaf

Wijkagenda

Bekijk de volledige wijkagenda


Wijkvereniging

Wijkvereniging inSchuytgraaf wil het leefplezier en het onderlinge sociale contact in de wijk bevorderen.

Lid worden

Meer informatie

Wijkbudget

Vraag het bewonersbudget Schuytgraaf aan via het formulier.

Aanvragen