ConfettiDaltonschool Confetti ligt in de wijk Schuytgraaf in Arnhem –Zuid en is gehuisvest (sinds mei 2015) in MFC Omnibus. In het MFC werkt onze school nauw samen met de andere partners in het gebouw. De school is aangesloten bij de stichting deBasisFluvius: kwaliteit staat hoog in het vaandel! Op Confetti zetten de leerlingen hun eerste stappen op weg naar volwassenheid. Onze maatschappij vraagt van mensen, dat zij kunnen ontwerpen, plannen en vooruitzien. Confetti levert hieraan een belangrijke bijdrage.

Identiteit

Confetti is een interconfessionele school. Dat betekent dat wij het belangrijk vinden dat er aandacht aan levensbeschouwing wordt gegeven, zonder dat daarbij op voorhand een bepaalde levensbeschouwing als norm geldt. Wij willen kinderen kennis laten maken met verschillende levensbeschouwingen en met elkaars godsdienst of levensvisie. Hen wordt hiervoor begrip en respect bijgebracht. In de klas wordt open gecommuniceerd over de levensovertuiging van zowel leerlingen als leerkrachten. Wij zijn van mening dat onze school de kinderen daarmee goed voorbereidt op het samenleven en samenwerken met anderen.

We kennen de volgende principes:

 1. vrijheid
  Vrijheid is eigen keuzes maken en eigen wegen vinden: het organiseren van het taakwerk. Er bestaat vrijheid binnen grenzen om het werk te structureren.
 2. zelfstandigheid
  Zelfstandig leren en werken op onze school is actief leren en werken.
 3. samenwerken
  Onze school is een leef- en leergemeenschap voor kinderen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en bestuur. Doordat leerlingen samen met leerkrachten en medeleerlingen aan hun leertaken werken, leren zij met elkaar om te gaan en leren zij elkaar te kunnen helpen.
 4. effectiviteit
  Daltononderwijs kenmerkt zich door doelmatige inzet van tijd, menskracht en middelen.
 5. reflectie
  Iedere leerling leert op zijn eigen werk te reflecteren: “Wat ging goed, wat kan beter?”
 6. borging
  Onze Daltonschool borgt de kernwaarden door middel van planmatige zelfevaluatie en visitatie.

Locatie

MFC Omnibus
Pallas Athenaplein 2
6846XA Arnhem

026-3890114

www.daltonschoolconfetti.nl

directie@basisschool-confetti.nl

Wijkagenda

Bekijk de volledige wijkagenda


Wijkvereniging

Wijkvereniging inSchuytgraaf wil het leefplezier en het onderlinge sociale contact in de wijk bevorderen.

Lid worden

Meer informatie

Wijkbudget

Vraag het bewonersbudget Schuytgraaf aan via het formulier.

Aanvragen