Schuytgraaf populair, gemeente start sneller nieuwe bouwprojecten op

26 oktober 2018Op de halfjaarlijkse informatieavond van de gemeente Arnhem, deelde de gemeente de nieuwste plannen met bewoners. Vanwege de toegenomen vraag naar woningen in Schuytgraaf, versneld de gemeente de start van diverse projecten in de wijk.

Scandinavische buurt

“Het gaat goed met de verkoop en verhuur van woningen in Schuytgraaf,” vertelde projectmanager Kirsten van Reijen. “Om die reden starten we versneld met een aantal nieuwe woonvelden, om tegemoet te komen aan de toegenomen vraag.” Om die reden is veld 24, gelegen aan de zuidrand van de wijk, versneld gestart. Tijdens de avond presenteert de gemeente de visie op dit veld. In dit veld worden circa 180 woningen gebouwd in een Scandinavische sfeer. De sfeerbeelden van de gemeenten tonen veel hout in de architectuur. Het ‘eikenlaantje’ dat ook dwars door dit veld loopt, blijft in de plannen gehandhaafd.

Wederopbouw

Veld 2, gelegen aan de noordzijde van de wijk, naast de buurt Horstenhoogte, is ook in ontwikkeling. In deze buurt verrijzen circa 275 woningen. De buurt krijgt aan de zuidzijde een meer dorpse woonsfeer en aan de noordzijde een meer landelijke sfeer. De architectuur in de buurt wordt geïnspireerd door de Wederopbouw. Aan de zuidzijde van de Minervasingel, aan het water, verrijzen twee appartementen gebouwen van vijf verdiepingen. Bij de verdere uitwerking van deze twee gebouwen wordt veel aandacht besteed aan een landschappelijke inpassing, zichtlijnen en groen.

De grond in deze buurt wordt de komende periode bouwrijp gemaakt. De bouw van de eerste woningen in deze nieuwe buurt start naar verwachting eind 2019. De laatste woningen in deze buurt moeten in 2022 opgeleverd worden.

Kunstwerkplaats

De Kunstwerkplaats is inmiddels verhuisd. Naar verwachting worden deze week de laatste zaken verhuisd/ opgeruimd.  Vervolgens start de gemeente met het bouwrijpmaken. De gemeente kan nog weinig vertellen over de ontwikkeling van deze twee velden (velden 6 en 11). Wel weet Van Reijen te vertellen dat er veel sociale woningbouw komt en dat er met name aan de kant van het centrum in een hoge dichtheid gebouwd wordt. Ook wordt nog onderzocht of er in deze velden mogelijkheden kunnen komen voor bedrijvigheid. Volgens Van Reijen zijn deze twee velden de meest geschikte velden voor bedrijvigheid. Onderzocht moet ondermeer worden of bedrijfsontwikkeling past binnen het beleid van de provincie Gelderland.

De bouw van deze velden moet eind 2019 starten. De gemeente verwacht tijdens de volgende informatieavond (eerste helft van 2019) meer informatie te kunnen geven over deze velden.

Winkelcentrum

De informatieavond, die twee maal per jaar plaats vindt, had verder weinig nieuws ten opzichte van de laatste avond. De gemeente vertelde over de laatste stand van zaken rond Locatie 3.0, waar eind 2019 zeven vrije kavels in de verkoop gaan. Ook vertelde de gemeente over de voortgang in de verkoop van De Eilanden en de laatste stand van zaken rond de appartementen die gebouwd worden in het centrum van de wijk. De uitbreiding van het winkelcentrum, waarvan de bouw naar verwachting in 2020 start, bevat een discountsupermarkt en daarbij nog één of twee kleine winkels. Zover de gemeente weet zijn er nog geen winkeliers bekend voor deze uitbreiding.

Horecapaviljoen

Sander Wind, een van de initiatiefnemers van het horecapaviljoen, vertelde over het laatste nieuws rond het paviljoen. In week 46, de week van 12 november, wordt gestart met de bouw van het lang verwachtte paviljoen. De enthousiaste horecaondernemer gaf aan dat hij de opening van het paviljoen in of eind van de zomer van 2019 verwacht. De laatste impressies van het paviljoen zijn te vinden op hun Facebook pagina en ook bij dit nieuwsbericht. Wind wilde nog niet veel kwijt over de keuken en andere ideeën die de ondernemer heeft voor het paviljoen. “je kunt er gewoon lekker eten, lekker drinken en het wordt kindvriendelijk,” sloot Wind zijn verhaal mee af.

Ophogen Nevelveld

Naast alle bouwactiviteiten wordt er ook in het openbaar gebied gewerkt. Zo wordt er een nieuwe fietsverbinding aangelegd tussen Schuytgraaf en de Grote Molenstraat (richting Elst) langs de sportvelden. Ook verteld de gemeente over de aanleg van twee watergangen langs de sportvelden (zie ons eerder bericht gemeente graaft watergangen rond sportpark) en over de werkzaamheden in het Nevelveld, de droge ecologische zone. Deze zone, gelegen midden in de wijk lopend van de Achterstraat tot aan Park Lingezegen, is bedoeld als droge ecologische zone. Op dit moment is de zone op een aantal delen nog te drassig. Daarom wordt een deel van de zone opgehoogd. In Het Nevelveld blijven de koeien. Er komen nog wel struinpaden door de velden waar mensen kunnen struinen, maar honden zijn daar niet welkom (red. hondenpoep is gevaarlijk voor de gezondheid/voortplanting van koeien).


eerder:

Wijkagenda

Bekijk de volledige wijkagenda


Wijkvereniging

Wijkvereniging inSchuytgraaf wil het leefplezier en het onderlinge sociale contact in de wijk bevorderen.

Lid worden

Meer informatie

Wijkbudget

Vraag het bewonersbudget Schuytgraaf aan via het formulier.

Aanvragen