Nieuwbouw Confetti loopt vertraging op

23 februari 2019Na een lange periode van stilte is er eindelijk weer nieuws aangaande de nieuwbouwplannen van Daltonschool Confetti. Helaas is het niet het nieuws dat directrice Christel Hensema, graag had willen delen.

Extra kosten

In het najaar van 2018 is het uitgewerkte voorontwerp aangeboden aan de gemeente Arnhem. Half februari is duidelijk geworden dat de gemeente geen akkoord geeft aan dit voorontwerp omdat de kosten hoger uitvallen dan gebudgetteerd. De overschrijding van het budget komt door aanvullende eisen met betrekking tot het ontwerp en de ruimtelijke omgeving van de school. Een puntdak werd gewenst, omdat dit past bij de rest van de wijk. Maar dit brengt wel extra kosten met zich mee. Ook stelde de gemeente dat er een “Kiss en Ride-zone” moet komen (plek waar ouders snel hun kind af kunnen zetten met de auto zonder te parkeren en de doorstroming van verkeer in de wijk te vergroten).

De gemeente wil deze extra kosten niet bijleggen. Ook de Basis Fluvius, het overkoepelend bestuursorgaan van daltonschool Confetti, wil geen extra budget beschikbaar stellen.

Terug naar de tekentafel

Het resultaat is dat de architect de plannen moet wijzigen om ze zo binnen budget te krijgen. Om dit mogelijk te maken heeft de gemeente niet meer verplicht dat er een puntdak op het schoolgebouw moet komen (een plat dak is goedkoper). Dat betekent wel dat de functies én de uitstraling die het schuine dak met zich meebrachten, op een andere manier georganiseerd moeten worden. Het gebouw heeft geen schuin dak meer, maar zal wel een gelaagde uitstraling krijgen doordat de 2e verdieping inspringt ten opzichte van de begane grond.

Ruimtegebrek

Door deze tegenvaller loopt de nieuwbouw van de school vertraging op.  Vermoedelijk zal de nieuwbouw klaar zijn in december 2020. Hierdoor wordt het ruimtegebrek van de 3 scholen in MFC Omnibus ineens ook weer actueel. Schuytgraaf groeit hard en de aanmeldingen voor de scholen nemen toe. Eerder was er sprake van dat de kleutergroepen van Confetti al eerder over zouden gaan naar een noodvoorziening nabij de kinderopvangvorziening welke Skar al wel in Buurt aan de Weide aan het bouwen is. Dit gaat echter niet gebeuren. De Gemeente Arnhem ziet mogelijkheden om binnen MFC Omnibus zelf ruimte te maken voor extra lokalen. Waar en hoe dit gaat gebeuren is bij de scholen (nog) niet bekend. Alle ruimte binnen de scholen en Omnibus lijkt al in gebruik te zijn en wordt soms zelfs al dubbel gebruikt (een lokaal is na schooltijd bijvoorbeeld een BSO-ruimte). Een wethouder van de gemeente Arnhem onderzoekt nu hoe deze ruimte gerealiseerd moet worden. De schoolbesturen en de directies van de 3 scholen houden deze ontwikkeling nauwlettend in de gaten. Een goede en veilige plek voor alle leerlingen staat voorop.

Liever gisteren dan vandaag

Het team van Confetti ziet de bouw liever gisteren dan vandaag starten. Dat kan ook niet anders, want als Christel verteld over het nieuwe gebouw straalt het enthousiasme ervan af. De school is ontworpen met een ouderwets dorpsplein in gedachten; een levendig plein met winkeltjes en een kerktoren in het midden. Zo komt er in het centrum van de grote hal een toren, de trotsmuur van de school, waarin leeshoekjes verwerkt worden en er is plek voor exposities. Rondom de toren in de centrale hal komen ook de leerpleinen. De leerpleinen bieden de leerlingen de mogelijkheid om ook buiten hun groepslokaal te leren, werken en spelen. Met hoeken om stil te werken, of juist met een groep, speelhoeken voor de kleuters krijgen hier een plek zonder dat de leerlingen last van elkaar hebben. De lokalen komen aan de buitenkant van de leerpleinen. Naast groepslokalen komen er een handenarbeid/technieklokaal, een bibliotheek en een speelzaal. Deze speelzaal krijgt grote deuren aan de binnen én de buitenkant.

De onderbouw wordt gehuisvest op de begane grond (groep 1 t/m 4) en krijgt een eigen ingang. De bovenbouw komt op de 1e verdieping. Ook wordt erg uitgekeken naar het schoolplein. Ideeën voor de inrichting zijn er genoeg, er moet veel groen komen, kinderen moeten lekker vies kunnen worden en op ontdekking kunnen gaan. Het schoolplein moet één geheel worden passend bij de binnenkant van de school.

Het team van  Confetti kijkt er erg naar uit. Niet alleen vanwege de mooie nieuwe school, maar ook omdat het huidige ruimtegebrek begint te knellen met de werkwijze. “Laat het groene licht voor de volgende fase dus maar snel komen: op naar Stapelwolk 5 in Buurt aan de Weide!”


Locatie

Stapelwolk 5

Wijkagenda

Bekijk de volledige wijkagenda


Wijkvereniging

Wijkvereniging inSchuytgraaf wil het leefplezier en het onderlinge sociale contact in de wijk bevorderen.

Lid worden

Meer informatie

Wijkbudget

Vraag het bewonersbudget Schuytgraaf aan via het formulier.

Aanvragen