Nieuw schoolgebouw in Schuytgraaf

22 juni 2017Op korte termijn wil de gemeente Arnhem een nieuw schoolgebouw voor het basisonderwijs bouwen in Schuytgraaf. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders onlangs besloten.

Ruimtegebrek

Uit onderzoek uitgevoerd door de gemeente Arnhem blijkt dat er ruimtegebrek is in MFC Omnibus. In MFC de Salamander is al jaren ruimtegebrek, daarom zijn destijds noodlokalen (’t Salamandertje) achter de school geplaatst. Deze noodlokalen moeten voor 2021 definitief weg. Prognoses van de gemeente laten verder zien dat er in het schooljaar 2021-2022 een piek ontstaat in de leerlingenaantallen in de wijk. De bestaande gebouwen MFC Omnibus en MFC de Salamander kunnen deze aantallen niet aan en hebben ook geen mogelijkheden voor uitbreiding. Daarom moet er een derde schoolgebouw voor basisonderwijs gebouwd worden in de wijk.

Geen zesde basisschool

De schoolbesturen van de vijf basisscholen die al in Schuytgraaf gevestigd zijn, hebben unaniem aangegeven dat een zesde basisschool in de wijk niet nodig en niet wenselijk is. De schoolbesturen denken nu na over een herschikking van de toekomstige beschikbare ruimte, aldus een medewerker van de gemeente Arnhem. Dit kan betekenen dat een van de scholen uit MFC Omnibus verhuist naar de nieuwe locatie, of dat deze locatie een dependance wordt voor één of meerdere scholen.

Veld 22a

De nieuwbouw betreft een permanent gebouw, en geen tijdelijke voorziening zoals ’t Salamandertje. De gemeente heeft als randvoorwaarde dat het gebouw flexibel wordt, zodat het kan meegroeien en krimpen met de vraag. Al in eerdere plannen van de gemeente was een dependance voor de scholen voorzien in Schuytgraaf Noord, in de bocht van de Marasingel tussen de vijver bij Parklane en Locatie 3.0. Deze locatie is nu niet meer in beeld. Het nieuwe schoolgebouw wordt vooralsnog gebouwd in veld 22a, dat is het veld tegenover het tankstation en het sportpark, naast de nieuwe buurt Aan de Weide. Deze locatie was eerder in beeld voor de bouw van het speciaal onderwijs.

Multifunctioneel

Wanneer het nieuwe gebouw klaar is, ontstaat er weer ruimte in de MFC’s de Salamander en Omnibus. De multifunctionele lokalen die daar nu gebruikt worden voor onderwijs, worden dan weer multifunctioneel ingezet. Het nieuwe gebouw in veld 22a wordt geen MFC maar een klassiek schoolgebouw, alleen bedoeld voor onderwijs.

Breezandpad

Er is nog geen concrete datum voor de bouw van het gebouw. Wel geeft de gemeente aan dat zij er naar streven om het gebouw eerder dan het schooljaar 2021-2022, wanneer de piek ontstaat, in gebruik te kunnen nemen. Er is immers nu al sprake van ruimtegebrek en de noodlokalen bij MFC de Salamander staan nu al veel langer dan gepland. Om het ervaren ruimtegebrek te verzachten kunnen de scholen tijdelijk gebruik maken van een bestaand noodgebouw aan het Breezandpad, gelegen achter het winkelcentrum in Elderveld. Het is niet duidelijk of en wanneer de scholen hiervan gebruik gaan maken.


Locatie

Veld 22a, locatie voor het nieuwe schoolgebouw


Ander nieuws uit Schuytgraaf

Wijkagenda

Bekijk de volledige wijkagenda


Wijkvereniging

Wijkvereniging inSchuytgraaf wil het leefplezier en het onderlinge sociale contact in de wijk bevorderen.

Lid worden

Meer informatie

Wijkbudget

Vraag het bewonersbudget Schuytgraaf aan via het formulier.

Aanvragen