Jager helpt bij overlast ganzen

11 mei 2019Dit is Hans. Hij is jager. Hij liep in onze wijk en we vroegen hem wat hij precies aan het doen was en waarom. Hans blijkt op ganzen te jagen omdat de boeren in de omgeving daar veel schade van ondervinden. Dit doet hij niet alleen hier, maar overal in Europa. Hans moet namelijk duizenden ganzen per jaar afschieten.

Mag dat zomaar?

Soms gaat het belang van het dier voor, maar soms leidt overlast bij boeren of het verkeer tot ingrijpen. Dat laatste gebeurt in de provincie Gelderland. Agrariërs, particuliere grondbezitters, jagers, natuurorganisaties en overheden werken hiervoor nauw samen in de zogenoemde Faunabeheereenheid (FBE). Deze FBE coördineert de uitvoering van alle vormen van het faunabeheer in onze provincie en regelt bovendien het evenwicht tussen de belangen van dieren, bewoners, toeristen en ondernemers door te werken aan schadebestrijding en het beheer van dierenpopulaties.

Jagen mag niet zomaar. Hiervoor is toestemming nodig van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit of van de provincie.  Om te kunnen jagen heb je een jachtakte nodig.

Ontheffing voor grauwe ganzen

Voor onder meer de Canadese gans is in Nederland een landelijke vrijstelling verleend voor het verjagen en reduceren van deze soort omdat ze schade veroorzaken.De provincie kan daar nog diersoorten aan toevoegen. Er mag alleen in het werkgebied van de wildbeheereenheid (WBE) worden gejaagd. De provincie kan ontheffing verlenen aan de FBE voor het (ver)jagen van beschermde diersoorten. De FBE machtigt vervolgens de WBE. Deze ontheffing wordt sowieso uitgegeven voor diersoorten die structureel voor schade zorgen of waarvan de populatie moet worden beheerd. Dit geldt bijvoorbeeld voor grauwe ganzen, vanwege de grote aantallen. Zo’n ontheffing wordt niet zomaar gegeven. Eerst volgt een analyse van het probleem met onderbouwing van eventueel schadecijfers. Ook grondeigenaren of pachters kunnen bij dreigende schade een ontheffing aanvragen. Meestal verloopt dat via de jager en de WBE.


Ander nieuws uit Schuytgraaf

Wijkagenda

Bekijk de volledige wijkagenda


Wijkvereniging

Wijkvereniging inSchuytgraaf wil het leefplezier en het onderlinge sociale contact in de wijk bevorderen.

Lid worden

Meer informatie

Wijkbudget

Vraag het bewonersbudget Schuytgraaf aan via het formulier.

Aanvragen