Inwoners Arnhem hebben lichte voorkeur voor een compacte stad in 2040

11 december 2020Een compacte stad, dat is het scenario dat inwoners van Arnhem het vaakst gekozen hebben bij het invullen van de Koerswijzer, de online enquête die bijna 3.600 inwoners van Arnhem medio september ingevuld hebben. Via die enquête konden ze laten weten hoe ze denken over de belangrijkste opgaven waar we als stad, op weg naar 2040, voor staan.

“Onder een compacte stad verstaan we een stad die vooral groeit in het hart van de stad en waar we het autoluwe centrum – een mix van woningen en bedrijven – over de Rijn vergroten. Zo verbinden we Arnhem-Noord met Arnhem-Zuid” schrijft de gemeente Arnhem.

Belangrijkste thema’s

55% van de invullers gaf dit scenario de voorkeur. De verschillen tussen de scenario’s waren klein. Bijna alle inwoners (91%) wilden ook de scenario’s zien en beoordelen. Naast Compacte Stad waren dat Netwerkstad en Stad van Boulevards. Bij het zien van de scenario’s kozen inwoners juist weer voor netwerkstad (78,3 eindcijfer). Op https://www.arnhem.nl/stad_en_wijken/projecten/omgevingswet/Omgevingsvisie/Koersdocument_Arnhem_2040 staan alle scenario’s beschreven.

Het belangrijkste thema voor inwoners van Arnhem is Natuur, groen en recreatie. Het thema Voorzieningen (aanbod van winkels, horeca, supermarkt, huisarts) en Klimaat en Energie stonden ook in de top 3. Het thema dat het minst vaak in de top drie is opgenomen is Mobiliteit. De ruimte in de stad is beperkt. De keuzen die we op deze thema’s maken, bepalen hoe de stad er uit komt te zien. En dat staat straks in de Omgevingsvisie. 33% van de invullers gaf aan in het vervolg te willen meepraten over deze Omgevingsvisie.

Verder in gesprek op meedenken.arnhem.nl

Het is belangrijk om duidelijker te krijgen wat de Arnhemmer aanspreekt in de verschillende scenario’s en welke functies (wonen, werken en vrije tijd) de Arnhemmer op welke plek belangrijk vindt. De gemeente Arnhem wil daarom graag verder met inwoners in gesprek over een aantal thema’s die bepalend zijn voor de inrichting van de ruimte.

Zo staat Arnhem ook voor de opgave om 16.000 woningen bij te bouwen. Hoogbouw kan een uitkomst zijn om het groen te behouden. Dit is het eerste onderwerp waarover de gemeente in gesprek wil gaan. Van 9 tot 23 december staan er stellingen over hoogbouw online op meedenken.arnhem.nl/omgevingsvisie. Denk je ook mee met de gemeente?


Ander nieuws uit Schuytgraaf

Wijkagenda

Bekijk de volledige wijkagenda


Wijkvereniging

Wijkvereniging inSchuytgraaf wil het leefplezier en het onderlinge sociale contact in de wijk bevorderen.

Lid worden

Meer informatie

Wijkbudget

Vraag het bewonersbudget Schuytgraaf aan via het formulier.

Aanvragen