Het is tijd voor een pittige discussie over de toekomst van onze wijk!

22 april 2012Maandag 2 april jl. heeft wijkplatform Schuytgraaf namens de bewoners haar bezorgdheid geuit tijdens de inspreekavond op de politieke maandag van de gemeenteraad. In een paar minuten moet de spreker kort en bondig een actueel onderwerp voorleggen aan de politiek. In het geval van onze wijk is dat niet zo moeilijk. Een aantal zaken zijn uitgelicht.

De laatste tijd komen er steeds meer ongeruste berichten van bewoners bij ons binnen over de huidige ontwikkelingen in de wijk. Daarnaast is er de aanhoudende negatieve berichtgeving in de media over de verslechterende financiële positie van de GEM en gemeente. Zo stond in De Gelderlander onlangs een berichtje dat de bouw van het nieuwe winkelcentrum opnieuw is uitgesteld en dat er misschien helemaal geen winkelcentrum meer komt.

Het wijkplatform snapt niet dat zij zoveel van dit soort mededelingen achteraf via de media moeten vernemen. Het wijkplatform heeft namelijk regelmatig overlegbijeenkomsten waarbij vertegenwoordigers van gemeente, GEM, wijkvereniging en andere betrokken organisaties zijn uitgenodigd. Daarnaast is het wijkplatform net als de meeste bewoners bezorgd over het uitblijven van een gemeentelijke reactive en aangepaste ontwikkelingsvisie over de toekomst van de wijk Schuytgraaf.

Of aangekondigde maatregelen, zoals bijvoorbeeld zaterdag 31 maart gemeld in De Gelderlander onder de kop ‘Bijzondere koopwoningen voor starters in Schuytgraaf’, deel van de oplossing zijn, kan worden getwist. Dit is naar de mening van een aantal bewoners een goedkoop massaproduct. Hierover is nooit met het wijkplatform gecommuniceerd.

Daarnaast wordt er blijkbaar al wel maanden lang door bestuurders achter gesloten deuren gediscussieerd over de toekomst van de wijk Schuytgraaf. Als er gevraagd wordt naar openheid van zaken, krijgen bewoners te horen dat ze nog maar even geduld moeten hebben. De waarde van de woningen in Schuytgraaf is inmiddels met vele tienduizenden euro’s gedaald –relatief méér dan in andere wijken van Arnhem- en deze tendens is nog zeker niet doorbroken.

Feitelijk is bij het aanbieden en verkopen van de grond door de GEM Schuytgraaf–waarvan de gemeente belangrijkste aandeelhouder is – de belofte gedaan van een gelijkwaardig wijkvoorzieningenniveau net zoals andere wijken in Arnhem. Deze toekomstwaarde is dus al volledig door de bewoners betaald bij aankoop van de grond. Bovendien worden bewoners al jarenlang aangeslagen via de WOZbelasting alsof alle voorzieningen er al zijn en alsof het gewenste basisniveau is bereikt.

De huizen in de Schuytgraaf dalen sterk in prijs en lijken onverkoopbaar te worden. Dit heeft alles te maken met de huidige stagnatie van de woningbouw, stagnatie van de aanleg van de openbare ruimte en het uitblijven van het beloofde winkelcentrum. Richting de gemeente hebben we maandag 2 april jl. Nogmaals benadrukt dat wij maar al te graag bereid zijn met creatieve ideeën te komen. Niet alleen problemen voorleggen, maar ook oplossingen aandragen. Wij willen als wijkbewoners graag betrokken worden bij het uitwerken van realistische toekomstscenario’s, maar dan moeten de gemeente, GEM en betrokken private partijen wel open kaart spelen en op een andere manier met elkaar communiceren.

Onze wens is dus samen aan een aangepast en uitvoerbaar plan voor de wijk Schuytgraaf te werken met een duidelijke en integrale visie waarachter iedereen zich kan scharen. De tijd voor een pittige discussie over de toekomst van onze wijk en actie richting gemeentebestuur is nu aangebroken. Wij willen als wijkplatform graag alle bewoners oproepen om hieraan een bijdrage te leveren. Op onze website kunt u via het forum of contactformulier uw mening of ideeën kenbaar maken. Natuurlijk is een afspraak ook mogelijk, stuur dan een e-mail. Wij kunnen dan zoveel mogelijk ideeën verzamelen van wijkbewoners, zodat deze kunnen worden voorgelegd aan bestuurders en bij de wijk betrokken organisaties en bedrijven.

Op deze wijze hopen wij de ontwikkelingen weer op gang te krijgen. Ons gebied kan zo op een goede manier worden afgemaakt en uitgroeien tot een mooie volwaardige stadswijk met de voorzieningen en het kwaliteitsniveau die daarbij horen.

Wijkplatform Schuytgraaf

info@wijkplaformschuytgraaf.com

www.wijkplatformschuytgraaf.com


Ander nieuws uit Schuytgraaf

Wijkagenda

Bekijk de volledige wijkagenda


Wijkvereniging

Wijkvereniging inSchuytgraaf wil het leefplezier en het onderlinge sociale contact in de wijk bevorderen.

Lid worden

Meer informatie

Wijkbudget

Vraag het bewonersbudget Schuytgraaf aan via het formulier.

Aanvragen