Eerste stap gezet voor referendum over het afvalbeleid

12 oktober 2020Op 30 september 2020 heeft de gemeenteraad de eerste stap genomen om te komen tot een referendum over het huidige afvalbeleid. Het referendum gaat over het voorstel: “te stoppen met het betalen per afvalzak (diftar), de ondergrondse containers van het slot te halen en te zorgen dat er weer een normale (60 liter) afvalzak in past”. Op de website van de gemeenteraad vindt je het getekende raadsbesluit over het houden van het referendum. De officiële bekendmaking is te vinden op overheid.nl. Ook vindt je hier de referendumverordening van de gemeente Arnhem.

Indienen van een ondersteuningsverklaring

Je kan het definitieve verzoek voor het houden van een referendum ondersteunen door een verklaring in te dienen. Dit kan door (digitaal) jouw handtekening te zetten in de periode van 11 oktober tot en met 23 november 2020. Je kunt de verklaring indienen als je in deze periode in Arnhem woont en 18 jaar of ouder bent. Verder moet je de Nederlandse nationaliteit hebben of de nationaliteit van een ander land van de EU. Of je hebt een geldige verblijfsvergunning en verblijft minimaal 5 jaar legaal in Nederland.

Digitaal indienen

Je kunt via deze link digitaal een ondersteuningsverklaring indienen. Lukt het digitaal indienen van de ondersteuningsverklaring niet? Probeer een andere browser of neem contact op met Bureau Verkiezingen.

Schriftelijk indienen

Een ondersteuningsverklaring afleggen kan ook schriftelijk. Dit kan tijdens openingstijden aan de balie op het Stadhuis. Je hoeft hier geen afspraak voor te maken. Neem een geldig legitimatiebewijs mee. Zonder geldig legitimatiebewijs is afleggen van een ondersteuningsverklaring niet mogelijk.

Vervolg

Na 23 november keurt het centraal stembureau binnen twee weken het definitieve verzoek tot het houden van een referendum al dan niet goed. Het referendum gaat alleen door als er genoeg geldige ondersteuningsverklaringen zijn ingediend. Zijn er op 23 november inderdaad genoeg geldige ondersteuningsverklaringen, dan stelt het centraal stembureau vast dat een referendum wordt gehouden. Ook wordt vastgesteld op welke datum dit gebeurt. Als het nu tot een referendum komt, dan vindt dit waarschijnlijk tegelijk plaats met de komende Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021.


Ander nieuws uit Schuytgraaf

Wijkagenda

Bekijk de volledige wijkagenda


Wijkvereniging

Wijkvereniging inSchuytgraaf wil het leefplezier en het onderlinge sociale contact in de wijk bevorderen.

Lid worden

Meer informatie

Wijkbudget

Vraag het bewonersbudget Schuytgraaf aan via het formulier.

Aanvragen