Cultuurproject ‘Omgeving van de Toekomst’ bij brede school Het Kwintet

22 april 2012Brede school Het Kwintet aan de Marasingel is het samenwerkingsverband van drie basisscholen (Confetti, De Gazelle en Het JongLeren), kinderdagverblijf De Kleine Wereld, BSO De Parade en peuterspeelzaal De Kleine Wereld.
Het Kwintet gaat dit voorjaar als brede school een groot kunst- en cultuurproject opzetten en uitvoeren voor alle kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met de provincie die hiervoor ook subsidie beschikbaar gesteld heeft. Het thema van het project wordt ‘duurzame ontwikkeling’; het ontwerpen voor de toekomst.
Doel van het project is kinderen te leren samenwerken, gezamenlijke verantwoording te nemen voor hun omgeving en hen te stimuleren om vanuit hun eigen creativiteit, bij te dragen aan het ontwerpen van de wereld van morgen.
Kinderen worden uitgedaagd om na te denken over hoe hun directe omgeving er in de toekomst uit moet zien, wat daarin nodig is (niet alleen voor henzelf, maar ook voor anderen) en hoe dat op een duurzame manier kan worden aangepakt. Vervolgens gaan de kinderen op creatieve wijze hun ideeën verbeelden.
Op dit moment worden de activiteiten voorbereid. Het Kwintet wordt daarbij ondersteund door Edu-Art (de provinciale organisatie voor cultuureducatie), natuurcentrum Arnhem en het Kunstbedrijf. Twee kunstenaars, Fransje Smit en Lotte van Campen, gaan met de leerkrachten, pedagogisch medewerkers en peuterspeelzaalleidsters aan het werk om de ideeën verder vorm te geven. Op 8 mei wordt het startsein gegeven en gaan we aan de slag. De activiteiten zullen niet alleen binnen Het Kwintet plaats vinden, maar de kinderen gaan ook de wijk in.
Op vrijdag 1 juni wordt het project feestelijk afgesloten en kan iedereen de resultaten komen bewonderen. Hiervoor volgen nog uitnodigingen.
Het is de bedoeling dat Het Kwintet als brede school één keer in de twee jaar een soortgelijk project gaat uitvoeren.
In de komende edities van de Vierkrant houden we u graag op de hoogte over dit unieke project.


Ander nieuws uit Schuytgraaf

Wijkagenda

Bekijk de volledige wijkagenda


Wijkvereniging

Wijkvereniging inSchuytgraaf wil het leefplezier en het onderlinge sociale contact in de wijk bevorderen.

Lid worden

Meer informatie

Wijkbudget

Vraag het bewonersbudget Schuytgraaf aan via het formulier.

Aanvragen