Bijna 300 woningen in nieuwe buurten Schuytgraaf

27 november 2020In twee nieuwe buurten in Schuytgraaf kunnen bijna 300 nieuwe woningen worden gebouwd. Het gaat om de ‘velden 3 en 23’. Ze worden de komende jaren gerealiseerd.

Ruimtelijk raamwerk van het college van B&W

Veld 3 is de meest noordelijke buurt en heeft de naam ‘Locatie 3.0!’ gekregen. Daar is plek voor 264 woningen, waarvan minstens 82 sociale huurwoningen. Veld 23 ligt in het zuiden tegen park Lingezegen aan en krijgt 23 kavels waar mensen zelf kunnen bepalen welk huis ze erop willen bouwen. Deze plannen staan in het ‘ruimtelijk raamwerk’, dat het college van B&W naar de raad heeft gestuurd. Zodra de raad het voorstel heeft besproken en erover heeft besloten, komt er een bestemmingsplan.

Natuurinclusief

Het is de bedoeling dat Locatie 3.0! een duurzaam karakter krijgt. Natuurinclusief bouwen is het uitgangspunt. Dit is een vorm van duurzaam bouwen, waarbij de bouw zodanig gerealiseerd en de ruimte ingericht wordt, dat een bouwwerk bijdraagt aan de lokale biodiversiteit en natuurwaarden. Het college legt het nader uit: “Dat betekent dat het leefgebied van insecten en vogels niet bruut doorbroken wordt door stenen woningen, maar dat er in de buurt volop plek wordt gereserveerd voor deze dieren. Bijvoorbeeld door voldoende struikgewas voor insecten, bijen en vlinders. En door voldoende nestgelegenheden te maken voor dieren die nu ook al in het gebied leven, zoals de gewone dwergvleermuis, gierzwaluw, huismus, zwarte roodstaart en de egel”, aldus het college.

Maatschappelijke woonvormen

“Natuurinclusief bouwen sluit ook aan bij de plannen voor klimaatadaptatie. Het zorgt namelijk niet alleen voor een goede biodiversiteit. Daarnaast draagt het ook zorg voor een betere waterberging en meer koelte. In Locatie 3.0! zijn rondom boerderij de Kroon ook mogelijkheden voor maatschappelijke woonvormen, zoals woningen voor dementerende ouderen. De bouw van deze buurt kan vanaf begin 2022 van start gaan.”

Ruime kavels vlakbij het park

Veld 3 wordt een ruime buurt met een groen karakter, van waaruit je zo Park Lingezegen in wandelt. De kavels zijn gemiddeld zo’n 900 m2 groot. Dit is relatief groot voor deze wijk. De kavels kunnen naar verwachting vanaf eind 2021 in de verkoop.

Video

Vanwege corona kan er nu geen bewonersbijeenkomst worden georganiseerd om het raamwerk toe te lichten. Daarom zal er een video worden gemaakt, over de laatste ontwikkelingen in Schuytgraaf. Hierbij is ook aandacht voor deze plannen. Uiteindelijk zal Schuytgraaf bestaan uit zo’n 6.500 woningen, verdeeld over 27 velden.


Locatie

* meest noordelijke buurt
* in het zuiden tegen park Lingezegen aan

https://www.arnhem.nl/Bestuur/college_van_b_w


Ander nieuws uit Schuytgraaf

Wijkagenda

Bekijk de volledige wijkagenda


Wijkvereniging

Wijkvereniging inSchuytgraaf wil het leefplezier en het onderlinge sociale contact in de wijk bevorderen.

Lid worden

Meer informatie

Wijkbudget

Vraag het bewonersbudget Schuytgraaf aan via het formulier.

Aanvragen