Bewoners-werkgroep gaat met inrichting Schuytgraaf aan de slag

20 november 2021Onveilige oversteekplaats? Geen speeltuin in de buurt? Bushalte op de verkeerde plek? Een groepje buurtbewoners wil zaken die te maken hebben met de inrichting van bestaande én nieuwe buurten beter op de agenda van de gemeente krijgen.

Werkgroep Ruimtelijke Inrichting

De buurtbewoners willen met de werkgroep “Ruimtelijke Inrichting” gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeente. De werkgroep is daarmee het logische
vervolg op de oude werkgroep Planstructuur welke zich voornamelijk met de nog te bouwen buurten bezig hield.

Samenwerken

Waar nodig zal de werkgroep samenwerken met de wijkvereniging inSchuytgraaf, met de werkgroep Natuur en Milieu en het gemeentelijk team Leefomgeving Schuytgraaf. De werkgroep roept buurtbewoners op om structurele problemen te melden via ruimtelijkeinrichting@inSchuytgraaf.nl.

Fixi.nl

Fixi.nl is het platform waarbij je als inwoner een melding kunt maken over zeer uiteenlopende zaken als overlast, vervuiling, defecten aan straatmeubilair etc. De nieuwe werkgroep zal geen vervanging worden van Fixi.nl.

Ook helpen? Meld je aan!

De werkgroep is nog klein en kan wel wat versterking gebruiken. Zin om mee te doen? Meld je dan aan via ruimtelijkeinrichting@InSchuytgraaf.nl. Ook voor vragen kun je daar terecht.

Ander nieuws uit Schuytgraaf

Wijkagenda

Bekijk de volledige wijkagenda


Wijkvereniging

Wijkvereniging inSchuytgraaf wil het leefplezier en het onderlinge sociale contact in de wijk bevorderen.

Lid worden

Meer informatie

Wijkbudget

Vraag het bewonersbudget Schuytgraaf aan via het formulier.

Aanvragen