Bewoners Elderveld blokkeren nieuwbouw Lorentz met burgerinitiatief

28 december 2017Een kleine groep bewoners van de wijk Elderveld is niet blij met de komst van het Lorentz Lyceum naar hun wijk. Zij zien een grasveld en een bosschage voor hun huizen verdwijnen door de bouw van de school. Om de plannen te dwarsbomen, zijn zij een burgerinitiatief gestart.

Nieuwbouw Lorentz Lyceum

Onderwijsgroep Quadraam wil graag de twee onderwijslocaties van het Olympus College en Lorentz Lyceum uit elkaar halen. De twee huidige scholen liggen te dicht bij elkaar. Om te zorgen voor een betere spreiding van scholen in Arnhem-Zuid, wil Quadraam het Lorentz Lyceum verplaatsen naar de zuidwest kant van de stad. De locatie aan de Oegstgeeststraat is daarvoor de meest geschikte locatie vanwege de ligging op het snijvlak van Elderveld, De Laar en Schuytgraaf. Ook de ligging bij station Arnhem-Zuid is een voordeel van deze locatie.

Dat voor deze locatie gekozen is, is niet geheel toevallig. Vanuit wetgeving moet een school binnen drie kilometer van de huidige locatie verhuizen, anders moeten de concurrerende onderwijsinstellingen toestemming verlenen. Deze hebben al aangegeven niet in te stemmen met een locatie buiten deze drie kilometer, laat onderwijsgroep Quadraam ons weten. Daarnaast is de locatie aan de Oegstgeeststraat altijd al bedoeld voor stedelijke ontwikkeling. Het huidige bestemmingsplan uit 1972 staat al de bouw van kantoortorens toe. In 2007 heeft de gemeente een visie opgesteld voor dit gebied waarin de bouw van kantoortorens (tot 27 meter hoog) is herbevestigd.

Burgerinitiatief

Een groep bewoners van de wijk Elderveld heeft tijdens de informatieavonden, georganiseerd door Quadraam en de gemeente, al laten weten niet blij te zijn met de komst van de school. Een aantal bewoners heeft gevraagd om de school te bouwen in De Laar of in Schuytgraaf, maar de gemeente gaf aan dat daar geen mogelijkheden toe zijn. Onder leiding van oud-raadslid Piet van Dijk is een burgerinitiatief ontstaan. Met dit burgerinitiatief vragen de bewoners om de bestemming van het gebied waar de nieuwbouw van het Lorentz gepland is, te wijzigen naar natuurgebied.

De initiatiefnemers menen dat het behoud van het groen een verslechtering van de luchtkwaliteit tegen gaat. Ook menen zij dat dit gebied onderdeel is van een ecologische corridor tussen Meinerswijk en Park Lingezegen voor diverse vogels en dieren. Maar de gemeente Arnhem laat in een reactie weten dat deze groenzone geen onderdeel uit maakt van de ecologische hoofdstructuur, deze loopt namelijk via Schuytgraaf. De gemeente geeft wel aan dat zij in 2018 nog ecologisch onderzoek op de locatie gaan uitvoeren. Uit dit onderzoek kunnen maatregelen komen die genomen moeten worden voordat in het gebied gebouwd mag worden.

Daarnaast laat de gemeente weten dat het wijzigen van de bestemming naar natuurgebied, de gemeenschap € 1,5 miljoen gaat kosten. Dit is nog los van de inkomsten die de gemeente misloopt bij verkoop van het perceel aan Quadraam.

Weinig draagvlak

Opmerkelijk is dat dit initiatief slechts door circa 290 van de ruim 9.000 bewoners van de wijk wordt ondersteund. Andere bewoners uit Elderveld hebben via social media al laten weten niet achter het burgerinitiatief te staan en juist blij te zijn met de komst van de school. Een van deze bewoners liet onze redactie weten: ‘Het is geen kerncentrale, maar een voorziening voor onze jeugd.’

Ook in Schuytgraaf is er weinig draagvlak voor dit burgerinitiatief. ‘Schuytgraaf heeft genoeg te verduren gehad, als nu de school daar ook niet komt, komt de school er nooit’, vertelt een bewoner. Bewoners van Schuytgraaf waren juist blij te horen dat het Lorentz Lyceum bij het station komt.

Politieke maandag

Op 8 januari 2018 wordt het burgerinitiatief behandeld in de Arnhemse gemeenteraad. De initiatiefnemers van het burgerinitiatief komen hun initiatief toelichten. Mensen die juist wel blij zijn met de komst van het Lorentz zijn ook welkom om hun geluid te laten horen. Hetzij door in de zaal aanwezig te zijn, hetzij door ook in te spreken. Het voorstel wordt behandeld tussen 19.30 en 20.45 uur in het Stadhuis. Wil je ook inspreken? Laat dat dan vooraf weten aan de griffier van de gemeenteraad door een e-mail te sturen naar griffie@arnhem.nl.

 


eerder:


Locatie

Nieuwe locatie Lorentz Lyceum
Oegstgeeststraat

Wijkagenda

Bekijk de volledige wijkagenda


Wijkvereniging

Wijkvereniging inSchuytgraaf wil het leefplezier en het onderlinge sociale contact in de wijk bevorderen.

Lid worden

Meer informatie

Wijkbudget

Vraag het bewonersbudget Schuytgraaf aan via het formulier.

Aanvragen