Gemeente Arnhem geeft wijken meer slagkracht

2 april 2015Minder vanuit het stadhuis, meer vanuit de wijk. Dat is wat de gemeente Arnhem wil. Dit heeft wethouder Martijn Leisink woensdagavond in een speciale persconferentie voor wijkbladredacties, bekend gemaakt. In de perspectiefnota 2016-2019 die de gemeente Arnhem heeft opgesteld staan de plannen beschreven. Leisink: “We willen zoveel mogelijk decentraal op wijkniveau gaan uitvoeren. De helft van de gemeentelijke begroting wordt straks in de wijken uitgegeven.

Dit betekent dat de wijkteams, zoals die er nu zijn, zullen worden uitgebreid met tien tot vijftien ambtenaren. Naast de teams voor jeugd, volwassenen en leefbaarheid komt er een team voor participatie bij.”

Wat betekent dit nu concreet voor een Arnhemse wijk als Schuytgraaf?

Er komen meer ambtenaren in de wijken te werken, dus ook in Schuytgraaf. Dit team aan medewerkers staat dicht bij de bewoners en geeft sturing aan het gemeentebudget voor de wijk. Het team stelt vast wat, wanneer, waar en met welke prioriteit iets nodig is in de wijk. Hiervoor is een budget van 100 miljoen euro beschikbaar, waarvan een gedeelte voor Schuytgraaf. Dit moet worden besteed aan onder meer openbare ruimte, sportvoorzieningen, vergunningverlening, armoedebestrijding, hulp bij het huishouden en maatschappelijke ondersteuning. Omdat de gemeente Arnhem minder rijksgeld toebedeeld heeft gekregen moet er op dit budget nog wel 10 procent worden bespaard, meldt de wethouder. Hoe dit precies gerealiseerd moet worden, daar heeft Leisink geen antwoord op. “De ambtenaren in de wijk gaan de besluiten nemen waar het budget voor leefomgeving aan wordt besteed. Bewoners zullen hierdoor meer verbonden zijn met de uitgaven in de wijk waardoor een betere besteding van de middelen mogelijk is”, zo verwacht Leisink.

Het voorstel voor de decentralisatie aanpak met de naam ‘Van wijken weten’ moet nog door de gemeenteraad worden goedgekeurd waarna deze zomer de plannen verder zullen worden verfijnd. De invoering staat gepland voor januari 2017.


Ander nieuws uit Schuytgraaf

Wijkagenda

Bekijk de volledige wijkagenda


Wijkvereniging

Wijkvereniging inSchuytgraaf wil het leefplezier en het onderlinge sociale contact in de wijk bevorderen.

Lid worden

Meer informatie

Wijkbudget

Vraag het bewonersbudget Schuytgraaf aan via het formulier.

Aanvragen