Daltonschool Confetti bouwt aan de toekomst

27 februari 2018Zoals eerder bekend werd via inSchuytgraaf.nl start Daltonschool Confetti naar verwachting het nieuwe schooljaar 2020 -2021 in hun eigen, nieuwe gebouw. inSchuytgraaf sprak met Christel Hensema, directrice van Daltonschool Confetti over de plannen.

Dorpskarakter

De school wordt gebouwd in Buurt aan de Weide. Deze nieuwe buurt krijgt een dorps karakter met veel groen, bomen en slootjes. Christel vertelt dat hun nieuwe school zal gaan passen in dit beeld: ‘Een dorpsschool met een fijn schoolplein.’ Hoe de school er concreet uit gaat zien is nog niet bekend. Vanuit de gemeente en het bestuur is een aantal eisen vastgesteld (normen over onder meer leefbaarheid en veiligheid), maar er is ook nog volop ruimte voor eigen inbreng.

Ideeënvorming

Op korte termijn komt het team van Confetti bij elkaar om te gaan brainstormen over de wensen voor hun school. ‘En dan gaat het nog niet over de kleur op de muren of waar welk lokaal moet komen’, zegt Christel. ‘Het is de bedoeling dat het team de visie van het Dalton onderwijs vertaalt naar wensen voor het nieuwe gebouw. Willen we met leerpleinen of units werken? Hoe integreren we ‘Leren door doen’ en hoe belangrijk is de ICT voor het onderwijs?’

Naast het team vindt Christel ook de inbreng van ouders en kinderen erg belangrijk. Medio maart zal er binnen de school een plek komen waar zij hun ideeën achter kunnen laten.

19 maart is er een open informatieavond voor ouders en andere geïnteresseerden. Nadat alle ideeën en wensen bekend zijn, zal een adviesgroep alles bundelen en begin april aan de architecten overhandigen. En dan gaat het ontwerpen beginnen.

Wat is er al bekend?

Christel vertelt dat het gebouw plek heeft voor 14 lokalen. Daarom wordt er gekozen voor een verdieping omdat het gebouw anders te veel ruimte van het schoolplein in beslag neemt. De school komt alleen te zitten in het gebouw, het krijgt dus geen multifunctionele functie. Op de wensenlijst staat onder andere een centrale ruimte voor presentatie, viering en ontmoeting, een prikkelend en groen schoolplein en vooral ruimte om de Daltonvisie goed uit te kunnen voeren. Voor zover nu bekend komt er geen eigen sportzaal. Creatieve ideeën om dit op te vangen zijn er wel; zo liggen de sportvelden vlakbij en wil men een mooie en interessante buitenruimte maken.

De SKAR krijgt nabij de school een eigen gebouw. Dit biedt de gelegenheid om in samenwerking met de school tot een integraal kindcentrum te komen waarbij kinderen van 0-12 jaar gedurende werkdagen vanuit eenduidige visie worden opgevangen. Ook wordt er in een vroeg stadium over de verkeerssituatie nagedacht.

Kans

Christel sluit het gesprek af door nog toe te voegen dat het team van Daltonschool Confetti de nieuwbouw als een enorme kans ziet. ‘Uniek om de kans te krijgen eigentijds daltononderwijs te kunnen realiseren in een kleinschalig bij de visie passend gebouw en zo te bouwen aan de toekomst.’


eerder


Locatie

Locatie voor het nieuwe schoolgebouw


Ander nieuws uit Schuytgraaf

Wijkagenda

Bekijk de volledige wijkagenda


Wijkvereniging

Wijkvereniging inSchuytgraaf wil het leefplezier en het onderlinge sociale contact in de wijk bevorderen.

Lid worden

Meer informatie

Wijkbudget

Vraag het bewonersbudget Schuytgraaf aan via het formulier.

Aanvragen